Ăn – Chơi

Khánh Hòa đón khách trở lại Khánh Hòa đón khách trở lại
T2, 04 / 2020 10:59 chiều
Tháp bà Ponagar và Danh thắng Hòn Chồng ở Nha Trang ngày 27/4 đón khách sau thời gian đóng cửa phòng chống Covid-19. Anh Hà Văn Phục (31 tuổi, quê Đắ[...]